IŠ TĖVŲ ATSILIEPIMŲ:

„Jūs man esate Fenomenas,

bendravimo su vaikais ir tėvais, ugdymo(-si) etalonas“

„Tai turbūt ypatinga šio darželio stiprybė,

nes mums kaip tėvams svarbu, kad šalia vaikų būtų ne tik išsilavinę,

kūrybiški, bet ir savo darbine aplinka patenkinti žmonės.“

„Čia jis sutinka skirtingų tautybių vaikus, čia ugdo ne tik

užsienio kalbą, bet ir tautinę toleranciją, čia atsiskleidžia,

kam yra gabus, o kur link nereikėtų jo „spausti“.

„Išskirtinai paminėtinas darželio maistas.

Mūsų „nevalgantis“ vaikas darželio maistą,

pasirodo, valgo :)“…

Mums svarbu

„Saulės gojus“: ateik mažas, išeik didis!

Mūsų programa yra grindžiama Howardo Gardnerio intelektų įvairovės teorija bei miško darželių veiklos elementų, Reggio Emilia pedagogikos principų ir mūsų kolektyvo idėjų darna. Sukūrėme darželį, kuriame vaikai auga nepatirdami įtampos, lavėja savo tempu ir pagal savo galimybes. Čia skatinamas savarankiškumas ir kuriama įkvepianti aplinka.

Mums itin svarbus ugdymo visapusiškumas, t. y., galimybė skleistis vaiko pojūčiams ir gebėjimams, suvokti save kaip neatsiejamą pasaulio dalį. Darželis mums yra vieta, kurioje, nuolat sąveikaujant su aplinka, mokomasi „galva, širdimi ir ranka“ (Pestalozzi).

mums_svarbu

Mūsų darželyje:

Užsienio kalbų mokomasi nuo pat mažens PLAČIAU

Ugdymo(si) procesas organizuojamas taip, kad būtų plėtojami visi H. Gardnerio įvardinti intelektai PLAČIAU

Vykdome temų ir ugdymo turinio integraciją, t. y., viena tema jungia kelis dalykus ar veiklas PLAČIAU

Su vaikais rengiame ilgalaikius teminius projektus PLAČIAU

Ugdymo procese vadovaujamės sėkmingo ugdymosi principais PLAČIAU

Vaikų talentams skleistis siūlome daugiau papildomų būrelių bei užsiėmimų PLAČIAU

Bilingvizmas


Monrealio (Kanada) Lamberto studijų centro profesorius Kenji Hakuta yra pasakęs: „Paimkite to paties amžiaus vienkalbių bei dvikalbių grupes ir palyginkite jas intelekto lygmens, socialinio statuso, kognityvinio lankstumo ir kt. jums rūpimais parametrais. Dvikalbiai visada yra geresni.“

Galime drąsiai tai patvirtinti: jau 15 metų „Saulės gojuje“ sėkmingai veikia anglų-lietuvių ir vokiečių-lietuvių k. grupės, kuriose natūraliai ir be streso anglų ir vokiečių k. mokosi lietuvių, o lietuvių kalbos – kitakalbių vaikai. Matome - prabangusis imersijos metodas pasiteisina 120 procentų! Ankstyvasis antros kalbos mokymasis „pasineriant“ į kalbą atkartoja gimtosios kalbos įvaldymo kelią, todėl palikdamas darželį, vaikas būna sukaupęs pirminį kalbos įrankių bagažą. Be to, kiekviena išmokta užsienio kalba atveria naują langą į pasaulį. Kalbomis turtinga aplinka – puiki kalbinio intelekto plėtojimo terpė!

Ką apie ankstyvąją daugiakalbystę mano patys tėveliai? Jų mintimis dalinamės čia.

Darželis kaime

Mūsų darželis duris atvėrė 2004 m. rugsėjį. Nuo pirmųjų dienų nebuvome „vaikų saugojimo vieta“ dirbantiems tėvams.

Nuo pat pradžių tikėjome ir tikime, jog darželis yra būtent ta vieta, kurioje vaikui padedama atsiskleisti visapusiškai ir ateityje tapti atsakingu ir visuomenišku žmogumi.

darzelis

Mūsų darželinukai ugdomi:

 • remiantis originalia, H. Gardnerio intelektų įvairovės teorija paremta ir „Saulės gojaus“ pedagogų parengta visapusiško intelektinio ugdymo programa PLAČIAU
 • taikant ankstyvojo užsienio kalbų mokymosi principus, grindžiamus panardinimo į kalbą (imersijos) metodu ir ankstyvąja dvikalbyste PLAČIAU
 • laikantis vaikų sveikatos tausojimo ir stiprinimo nuostatų ir daug laiko praleidžiant lauke.

Darželinukų diena prasideda nuo „Ryto rato“ PLAČIAU

Darželinukų programa yra praturtinta papildomais (į mokestį už ugdymą įskaičiuotais) muzikos, meistrystės, dailės ir keramikos užsiėmimais.

Darželyje teikiama profesionali specialistų – logopedo ir psichologo – pagalba PLAČIAU

Darželis mieste

„Saulės gojaus“ Šeimyniškių padalinyje
veikia trys darželio ir viena lopšelio grupė.

lopselis

Lopšelinukai, kaip ir darželinukai, ugdomi:

 • remiantis originalia H. Gardnerio intelektų įvairovės teorija paremta ir „Saulės gojaus“ pedagogų parengta visapusiško intelektinio ugdymo programa; PLAČIAU
 • laikantis vaikų sveikatos tausojimo ir stiprinimo nuostatų ir daug laiko praleidžiant lauke.

Diena lopšelyje prasideda 7:30, baigiasi 18:30. „Ryto ratas“, „Augimo valandėlės“ ir kiti ritualai sudaro vaiko dienos ritmą PLAČIAU

Lopšelinkų programa yra praturtinta papildomais (į mokestį už ugdymą įskaičiuotais) muzikos, dailės, sporto užsiėmimais.

Su lopšelinukais dirba aukštąjį išsilavinimą turinčios pedagogės, kurioms talkina padėjėjos. Vienas pedagogas dirba su 5 vaikais

 

Priešmokyklinė grupė

Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 5,5-6 metų.

Juo siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, harmoningam fizinių, psichinių ir dvasinių galių skleidimuisi, palengvinti perėjimą prie sistemingo ugdymosi pradinėje mokykloje.

priesmokykline_grupe

Priešmokyklinėse grupėse:

 • Dirbame pagal ŠMM patvirtintą bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą PLAČIAU
 • Priešmokyklinukų programa yra praturtinta papildomais užsiėmimais: robotika, muzika, daile ir keramika. PLAČIAU
 • Dalyvaujame tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, kurios dėka vaikai siekia įgyti gebėjimų, padedančių įveikti socialinius bei emocinius sunkumus PLAČIAU

Praktinė informacija

 • DARŽELIS

Mėnesio mokestis už ugdymo ir priežiūros paslaugas:

Ikimokyklinė grupė – 459 € (12 mokėjimų per metus);

Priešmokyklinė grupė – 504 € .

Į mokestį įskaičiuota:

 • ugdymas ir priežiūra darbo dienomis nuo 7:30 iki 18:30 visus metus;
 • ankstyvasis užsienio kalbų mokymas(is) „panardinimo į kalbą“ (imersijos) metodu;
 • ekskursijos bei edukacinės pamokos Vilniuje;
 • visos ugdymo priemonės;
 • vaiko draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;
 • logopedo grupiniai užsiėmimai;
 • tradicinės metų šventės: „Saulės gojaus“ gimtadienis – Bendruomenės diena, Kalėdų šventė, Užgavėnės, Vasario 16-toji, Kovo 11-toji, metų pabaigos šventė.

Papildomas ugdymas:

 • lopšelinukams – muzika, dailė, sportas, keramika ir ebru;
 • darželinukams – muzika, medžio meistrystės dirbtuvės, dailė, keramika ir ebru;
 • priešmokyklinukams – muzika, dailė, robotika, keramika ir ebru.

Mokestis galioja 2019/2020 mokslo metams.

Darželyje taikomi papildomi mokesčiai:čia

Teikiame vaikų pavėžėjimo paslaugą. Vaikus visada lydi suaugusieji.

Mūsų autobusiuko maršrutas, tvarkaraštis ir mokesčiai čia

Priėmimo sąlygosčia

Dėl susitikimo su administracija tartis:

Tel.: +370 677 21926, el. p.: darzelis@saulesgojus.lt

Tel.: +370 655 52169, el.p.: info@saulesgojus.lt

Karjera

Jei myli vaikus, esi kūrybiška(s), nebijai mokytis ir tobulėti, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!
Siųsk savo CV el. p. personalas@saulesgojus.lt

Kontaktai

Všį „Saulės gojus“ (darželis)

Padalinys Vilniaus centre:

Šeimyniškių g. 21B

Vilnius LT – 09236

Tel.: +370 677 21926

darzelis@saulesgojus.lt

GPS koordinatės:

584847, 6063387 (LKS)

54.699729, 25.316355 (WGS)

54° 41′ 59.02″, 25° 18′ 58.88″ (WGS)